Samen met Transmind naar Zuid Afrika

In 2009 mocht ik een sabbatsverlof van twee maanden doorbrengen in Zuid Afrika. Ik werkte voor Fundisiziswe Development Projects. Samen met Elvin Simons en Joop Lensink van deze organisatie mocht ik werken aan versterking van structuur en management. En dat allemaal ter ondersteuning van het werk onder een verloren generatie van kinderen van trekarbeiders in de armste wijken van Johanneburg en de omliggende townships.

In diezelfde tijd ontmoette ik Frederick Marais van Communitas. Communitas is een  ondersteuningsorganisatie voor kerken in de West Kaap en  is verbonden met de Theologische Faculteit van de Universiteit van Stellenbosch. Met Frederick Marais vatte ik het plan op om mijn ervaringen met de Organic ScoreCard in Nederland te delen met collega’s in Zuid Afrika.

 Marc Grond (directeur van Transmind en ontwerper van de Organic ScoreCard) was direct enthousiast voor het idee. En zo is het mogelijk dat Marc en ik nu samen met onze vrienden en zakenpartners in Zuid Afrika coaches opleiden om gecertificeerd te worden voor het werken met de Organic ScoreCard.

Transmind South Africa is opgericht. En op dit moment zijn er 20 coaches die deze zomer hun opleiding tot Organic Coach afronden. Tegen het eind van 2012 zal dit aantal minstens verdubbeld zijn.

Voor Marc en mij is dit project erg inspirerend en leerzaam. Inspirerend  omdat wij in Zuid Afrika een gretigheid in het leren tegenkomen, die ons bij tijd en wijle overrompelt. Onze cursisten hebben een vaste wil om hun kennis en vaardigheid als Organic Coach  zo snel mogelijk in te zetten voor hun omgeving in een land dat na een lange donkere periode van haar geschiedenis de weg omhoog zoekt. Leerzaam is het omdat het ons uit onze vanzelfsprekendheden haalt. Het dwingt ons om verschillen in taal en cultuur te overbruggen. En onze cursisten geven ons prachtige feedback op ons instrumentarium en op hoe wij daarmee werken. Ook komen zij met nieuwe ideeën over methoden en materialen.

De Organic ScoreCard zal in Zuid Afrika op tal van manieren worden toegepast. Ze zal bij HRM-beleid in bedrijven een plek krijgen. Ze wordt gebruikt als instrument in het coachen van predikanten. Ze is een aanvulling op het werk van maatschappelijk werkers en therapeuten. En na de West Kaap komen nu ook Johannesburg en Bloemfontein in zicht.