Begeleiding van groepen

Verandering van regelgeving of methoden van werken leidt vaak tot samenvoeging of splitsing van teams. Bezuinigingen en aanscherping van efficiency en kwaliteit stellen nieuwe eisen aan mensen. Jongere generaties pakken dat vaak weer anders op dan ervaren krachten die al langer mee gaan. Dat leidt tot botsingen en soms spanningen. Onzekerheid binnen teams over de vraag ‘of ze het wel goed doen’ kunnen leiden tot irritatie tussen leiding en team en binnen teams. Daarbij worden verschillen tussen mensen eerder als lastig dan als versterkend ervaren.

Mijn lange ervaring als teamcoach, geworteld in evaringen als teamleider, stelt mij in staat om waar nodig de cultuur in teams te helpen kantelen en de aanwezige energie positief te richten.

Kernbegrippen:

  • Omgaan met verschillen zonder een grijs midden te zoeken,
  • diversiteit als uitdaging,
  • feedback geven en ontvangen als kunst,
  • bewustwording van de teamcultuur,
  • verantwoordelijkheid nemen als vanzelfsprekendheid

 

Instrumenten:

Organic Score Card, Kernkwaliteiten, casuïstiek, verbale en non-verbale groepsoefeningen

Zowel in aparte setting als on-the-job (omvang en inhoud nader overeen te komen).