Netwerk

Partners

Mijn samenwerkingspartners zijn in te delen in vier groepen:

Samenwerking met oud-STOEL-collega’s

Jarenlange samenwerking in STOEL-verband heeft na de opheffing van STOEL geleid tot nieuwe samenwerking met een aantal oud-collega’s:

Samenwerking rond de Organic ScoreCard in Nederland en Zuid Afrika

Al 6 jaar werk ik als gecertificeerd coach met de Organic ScoreCard. Samen ┬ámet collega’s van Transmind leid ik tegenwoordig coaches in Nederland en ┬áZuid Afrika op om met de Organic ScoreCard te werken.

Samenwerking rond ontwikkelingen in de kerken

Sinds 1985 werk ik voor mensen en groepen in de kerk. Vroeger als medewerker van de Schinkel in Amsterdam. Later als adviseur bij STOEL en als zelfstandig adviseur. En sinds enkele jaren ook samen met vrienden en collega’s in Zuid Afrika.

Samenwerking rond andere sectoren van de samenleving

De wereld van dienstverlening is groot. Mijn werk bij STOEL en voor o.a. de Baak bracht mij in contact met:

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers van Jandirk Pronk Advies bevinden zich in de volgende sectoren:

  • Ziekenhuizen,
  • GGZ-instellingen
  • (Deel)Gemeentelijke Diensten
  • Welzijnsorganisaties
  • HBO- instellingen
  • Plaatselijke Kerkelijke Gemeenten
  • De Protestantse Kerk in Nederland
  • De Protestantse Theologische Universiteit
  • De Baak