“Als het spannend is tussen mensen”

“Als het spannend is tussen mensen” geeft aan waar het bij Jandirk Pronk Advies om gaat: om relaties tussen mensen en groepen, om spannende verschillen tussen mensen, om de kwaliteit en betekenis van zinvolle relaties. Daarbij gaat het erom dat mensen daarin persoonlijke stevigheid ontwikkelen. In een tijd waarin technologie en globalisering toenemen voelen mensen vaak angst voor deze ontwikkelingen. Hoeveel onzekerheid kan een mens aan en wanneer vlucht hij/zij in isolement of verstarring? In deze spanning is het van steeds groter belang dat mensen rechtop kunnen blijven staan en verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen. Een balans tussen Respect, Nieuwsgierigheid en Trots geeft hen hierin koers. In mijn begeleiding, training en coaching vormt dit een onderliggende rode draad.

Begeleiding en coaching

Permanente educatie en reflectie op de persoonlijke ontwikkeling worden steeds belangrijker. Wie je bent, en wat je koers is in je leven en je werk, zijn daarbij heel gezonde en realistische levensvragen. Als gecertificeerd Organic Coach werk ik vaak met de Organic Score Card.

Omgaan met spanningen in de organisatie

Schaarste zet mensen onder druk. Conflicten doen mensen soms vastzitten in verdriet, verbittering en boosheid. Hoe opereert een leidinggevende als mediator on the job? En als die er zelf niet meer uit komt, wie helpt er dan? Ik bied mediation en training.

Ondersteuning bij innovatieprocessen

Veranderingen leiden tot samenvoeging of splitsing van teams. Aanscherping van efficiency en kwaliteit stelt nieuwe eisen aan mensen. Jongeren pakken dat weer anders op dan ervaren krachten die al langer mee gaan. Ik help uw organisatie van die diversiteit een kracht te maken.