Respect, Nieuwsgierigheid en Trots

Omgaan met verschillen:
In alle lagen van de maatschappij wordt de kunst om met elkaar om te gaan met acceptatie en erkenning van elkaars verschillen steeds belangrijker. Die verschillen kunnen ervaren en gebruiken als een meerwaarde in plaats van als een opgave/last is een levenskunst.

Daarbij zijn drie kwaliteiten van een mens van groot belang: respect, nieuwsgierigheid en trots. Ze zijn als het ware de drie pootjes van onderstaande Afrikaanse kookpot. Als er een pootje wegvalt raken alle laagjes eten die zorgvuldig opgestapeld liggen in de kookpot  door elkaar en proef je de verschillende smaken die het gerecht bevat niet goed meer. De drie pootjes kunnen niet zonder elkaar. Respect, nieuwsgierigheid en trots hebben elkaar nodig in een subtiele balans. In die balans kunnen mensen naar elkaar luisteren. Ze geven elkaar ruimte. Maar niet passief. Ze stellen vragen, zijn oprecht nieuwsgierig en gaan daarmee verbinding aan met elkaar. En daarin nemen ze zichzelf mee. Ze brengen zichzelf als het ware binnen in die verbinding en zijn daar op aanspreekbaar. De kookpot staat ook nog symbool voor de ontmoeting van mensen rond de maaltijd. Ontmoeting van mensen, het moment waarop dit allemaal gebeurt.


Ontmoeting is:

Respect                      =    luisteren              =    ruimte scheppen

Nieuwsgierigheid      =   vragen stellen      =   verbinding aangaan

Trots                           =   vertellen               =   aanspreekbaar zijn