Kerken in ontwikkeling: een trektocht of een verzorgde reis?

Afgelopen maand het uiterst behartigenswaardige boekje “Goede Wijn” van Jan Hendriks gelezen. En direct kunnen gebruiken in een aantal opdrachten. De worsteling die beschreven wordt is zo herkenbaar en de aanpak die hij voorstelt zo concreet.
Sta niet te lang stil bij alles wat er mis gaat. Maar focus op wat goed gaat. Help mensen sterker worden in het moeilijke en tegelijkertijd uitdagende proces waar ze in hun gemeente in verwikkeld zijn. Waarderende Gemeentopbouw noemt Hendriks het. Een uitwerking van de benadering van Appreciative Inquiry uit de Organisatie Ontwikkeling. Een benadering die nauw aansluit bij de Organische Systeem Theorie zoals ik die in navolging van mijn vrienden van TransMind veelal gebruik.

Waarderende Gemeenteopbouw

Dat is iets wat we hard nodig hebben. Want veel gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland hebben het zwaar. Het bekende werk: teruglopend kerkbezoek, teruglopend ledental en afnemende inkomsten. De effecten van het feit dat in onze westerse wereld de kerk naar de zijlijn gedreven is. Deels door de algehele tijdgeest, deels doordat die kerk zich daar onvoldoende mee kan verstaan. Zo kan dat ‘gedreven’ nog op twee manieren worden opgevat ook. Lees meer ›

Directie TransMind Zuid Afrika op bezoek in Nederland

Afgelopen maand waren Elsa en Nico Simpson vanuit Kaapstad Zuid Afrika op bezoek in Nederland. Zij vormen samen de directie van TransMind Zuid Afrika.

Samen met Marc Grond van TransMind Nederland heeft Jandirk Pronk Advies in 2012 hard gewerkt  aan de opbouw van het bedrijf TransMind Zuid Afrika. En met succes. Inmiddels zijn 25 coaches in Zuid Afrika gecertificeerd om met de Organic ScoreCard te werken. Het instrument wordt gebruikt ter ondersteuning en begeleiding van predikanten door Communitas (www.communitas.co.za). Daarnaast gaat TransMind Zuid Afrika de ScoreCard ook gebruiken in de begeleiding van leerlingen in het middelbaar onderwijs. Verder zal de scorecard ook gebruikt worden in de begeleiding van jongeren in Kayamandi (de township bij Stellenbosch).

 

20130629_130142

Met veel plezier hebben we Elsa en Nico ontvangen in Nederland. We konden een prachtige bijeenkomst met Nederlandse en Zuid Afrikaanse coaches organiseren. Uitwisseling van ervaringen blijkt ook dan weer een krachtige motor in ieders leerproces.

Boeiend is ook elke keer weer hoe je een spiegel voorgehouden krijgt als je mensen uit een andere wereld jouw land laat zien. Zij kijken met andere ogen.

De samenwerking met onze Zuid Afrikaanse vrienden heeft weer een belangrijke impuls gekregen. De banden tussen de mensen die in Nederland en in Zuid Afrika allemaal werken met hetzelfde instrument  zijn er door versterkt.

 

Reflectie, en organisch coachen

Ik ben nu anderhalf jaar als zelfstandig adviseur en coach werkzaam. Wat nu terugkijkend opvalt, is dat de mensen en teams die ik mocht coachen zich een nieuwe weg moeten banen in de ontwikkelingen in zorg- en dienstverlening. Voor velen lang niet altijd een gemakkelijke weg. Van managers worden steeds meer ondernemerskwaliteiten verwacht, ook op lijnfuncties…
Ik heb daarbij veel ervaring opgedaan in het gebruik van de Organic ScoreCard. Een prachtig instrument, dat haarscherp in beeld brengt met welke psychologische patronen mensen alles wat op hen afkomt tegemoet treden. Ik mocht die ervaring zowel in Nederland als in Zuid Afrika op doen, hetgeen mijn blik aanmerkelijk verbreedde. Een meer uitgebreide beschrijving vindt u <hier>.

Sterren op de vloer of een droog Godshuis?

Over kerkrestauratie

Het kerkje van Father Thomas in FreedomparkIn Freedompark, een straatarme township ten Zuidwesten van Johanneburg, woont Father Thomas. Thomas is een pastor, die deze plek heeft verkozen boven de wereld van gemak en welvaart. Hij leeft daar met zijn gezin en zijn mensen het leven van de bewoners van Freedompark.

Father Thomas heeft een klein kerkje. Wij zouden het eerder een oude golfplaten schuur noemen. Het kerkje heeft veel van de bouwstijl van de woningen van de inwoners van Freedompark. Het is een z.g.n “Plakkers-kerkje”, opgetrokken van oude planken en gebruikte stukken golfplaat.
Lees meer ›

Een kookpot in Modjadjiskloof

Potjie in gebruik in Modjadjiskloof

Op rondreis door de Limpopo, in het uiterste Noorden van Zuid Afrika bezochten we Modjadjiskloof, een stadje boven op een berg (kloof = pas in het Afrikaans). Modjadjiskloof (of vroeger ook wel Duivelskloof genoemd) is een nijver zwart stadje. Veel mensen zijn er aan het bouwen aan hun huis. Soms is het half af, wordt er gewoond op de begane grond. De stapel stenen voor de eerste verdieping groeit voor de deur aan. Hier wordt gebouwd als de stenen er zijn. Geen hypotheek, geen renteaftrek, maar wel veel groei. Hier groeit een stukje van de zwarte middenklasse van Zuid Afrika. Lees meer ›

Samen met Transmind naar Zuid Afrika

In 2009 mocht ik een sabbatsverlof van twee maanden doorbrengen in Zuid Afrika. Ik werkte voor Fundisiziswe Development Projects. Samen met Elvin Simons en Joop Lensink van deze organisatie mocht ik werken aan versterking van structuur en management. En dat allemaal ter ondersteuning van het werk onder een verloren generatie van kinderen van trekarbeiders in de armste wijken van Johanneburg en de omliggende townships.

In diezelfde tijd ontmoette ik Frederick Marais van Communitas. Communitas is een  ondersteuningsorganisatie voor kerken in de West Kaap en  is verbonden met de Theologische Faculteit van de Universiteit van Stellenbosch. Met Frederick Marais vatte ik het plan op om mijn ervaringen met de Organic ScoreCard in Nederland te delen met collega’s in Zuid Afrika.

 Marc Grond (directeur van Transmind en ontwerper van de Organic ScoreCard) was direct enthousiast voor het idee. En zo is het mogelijk dat Marc en ik nu samen met onze vrienden en zakenpartners in Zuid Afrika coaches opleiden om gecertificeerd te worden voor het werken met de Organic ScoreCard. Lees meer ›

Het Centrum van de Wereld?!

Als je aan een redelijk denkend westerling vraagt of hij vindt, dat het Westen het centrum van de wereld is, zal hij waarschijnlijk zeggen: “Nee, natuurlijk niet, die tijd is voorbij!” Maar is het echt zo, dat in ons denken die tijd voorbij is?

Is het niet al te vaak toch zo, dat we onbewust onze eigen Westerse wereld tot kern van ons denken en handelen nemen? En op zich is dat ook weer niet vreemd. Ieder mens heeft de neiging om zijn omgeving te bezien vanuit zijn eigen perspectief. Lees meer ›