Reflectie, en organisch coachen

Ik ben nu anderhalf jaar als zelfstandig adviseur en coach werkzaam. Wat nu terugkijkend opvalt, is dat de mensen en teams die ik mocht coachen zich een nieuwe weg moeten banen in de ontwikkelingen in zorg- en dienstverlening. Voor velen lang niet altijd een gemakkelijke weg. Van managers worden steeds meer ondernemerskwaliteiten verwacht, ook op lijnfuncties…
Ik heb daarbij veel ervaring opgedaan in het gebruik van de Organic ScoreCard. Een prachtig instrument, dat haarscherp in beeld brengt met welke psychologische patronen mensen alles wat op hen afkomt tegemoet treden. Ik mocht die ervaring zowel in Nederland als in Zuid Afrika op doen, hetgeen mijn blik aanmerkelijk verbreedde. Een meer uitgebreide beschrijving vindt u <hier>.