Publicaties

Meer dan hout en steen

Onder redactie van Harry Bisseling, Henk de Roest en Peet Valstar. EenĀ  handboek voor sluiting en herbestemming van kerkgebouwen.

Jandirk schreef hierin samen met anderen een hoofdstuk over het proces van leiding en begeleiding van het proces van kerksluiting.

Een handboek voor profesionals en bestuurders in dekerk, die te maken krijgen met het proces van sluiting en herbestemming van kerkgebouwen. Uitgegeven bij Uitgeverij Boekencentrum te Zoetermeer (2011). Te koop bij bol.com, selexyz, en bij de boekwinkel.

Werken met Verschil

Onder redactie van Daan Limburg en Ilse Engwirda. Een boek over de waarde van diversiteit voor mensen en organisaties.

Jandirk schreef hierin een hoofdstuk onder de titel “Ontmoeting een botsing van vanzelfsprekendheden”. Hij werkt hierin uit wat hetĀ belang is van de balans tussen Respect, Nieuwsgierigheid en Trots in het streven naar een vruchtbare manier van omgaan met verschillen

Een boek voor mensen die leiding moeten geven aan groepen en die daarin recht willen doen aan de daarin bestaande verschillen tussen mensen. Uitgegeven bij Pearson Education Benelux bv te Amsterdam (2007). Te koop bij bol.com, selexyz.nl, enzovoorts.

De weg van de groep

Onder redactie van Jodien van Ark en Henk de Roest. Een boek over leidinggeven aan groepen in gemeente en parochie.

Jandirk schreef samen met Maddy Blokland een aantal hoofdstukken in dit boek onder titel “groepen in de kerk aan het werk”. Onderwerpen:

  • fasen in het groepsproces
  • groepsrollen
  • verscheidenheid in en tussen groepen in de kerk
  • rituelen
  • non-verbaal gedrag
  • conflicten en spanningen in de groep

Een handboek voor werkers, bestuurders en vrijwilligers in de kerk. Uitgegeven bij Uitgeverij Meinema te Zoetermeer (2004). Onder andere te koop bij bol.com, selexyz.nl, en bij de boekhandel.