Conflicthantering

Schaarste zet mensen onder druk. Belangentegenstellingen en noodgedwongen veranderingen in de wijze van werken leiden nog wel eens tot conflicten. Conflicten doen mensen soms vastzitten in verdriet, verbittering en boosheid. Voor leidinggevenden een uiterst lastige uitdaging om de energie weer te kantelen. Hoe opereer ik als mediator on the job? En als ik er zelf niet meer uit kom, wie helpt me dan?

Trainingen in leidinggeven aan conflictsituaties

Thema’s:

  • wat doet een conflict met mij
  • diagnose stellen
  • communicatieoefeningen in conflicten
  • rol van de derde partij

Een trainingsaanbod van 2 dagen + een terugkomdag

(groep van max. 10 personen)

Mediation en conflictbegeleiding

Een ervaren conflictbegeleider staat voor u klaar.

  • Kennismaking
  • Diagnoseonderzoek + aanbevelingen
  • Ondersteuning bij de realisatie

Na een gratis kennismakingsgesprek wordt een opdracht beschreven voor de diagnosefase. Na rapportage over de diagnosefase kan een vervolgopdracht worden afgesproken voor de ondersteuning bij de realisatie.